Thực phẩm bảo vệ sức khỏe TKS Tiền Liệt Tuyến

165,000

Hỗ trợ hạn chế sự phát triển của phì đại lành tính tuyến tiền liệt.

Hỗ trợ giảm các triệu chứng bí tiểu, khó tiểu tiện, tiểu nhiều lần do phì đại lành tính tuyến tiền liệt

Danh mục: