Thực phẩm bảo vệ sức khỏe AN HẦU ĐAN KIDS

95,000

Thành phần cho 10ml chứa:
– Nguyên liệu: Thăng ma 500mg (tương đương 50mg cao khô); Lá lược vàng 500mg (tương
đương 50mg cao khô); Cúc lục lăng hôi 450mg (tương đương 45mg cao khô); Hoàng kỳ 300mg
(tương đương 30mg cao khô); Sơn đậu căn 200mg (tương đương 20mg cao khô); Linh chi 100mg
(tương đương 10mg cao khô); Mật ong 100mg.
– Phụ liệu: Đường, nước, hương thơm, natri benzoate, sorbat kali, xanthangum vừa đủ 10ml.

Danh mục: